คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหน่วยวิจัย ร่วมกับ บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนว จำกัด ดำเนินการสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “เทรนด์งานวิจัยกับกล้องคอนโฟคอล” Confocal with Super-resolution for research applications ณ ห้อง MD 417 อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และในรูปแบบ Online โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams
———————————————————-
วิทยากรโดย คุณอำพล อัศวเนตรนภา (Product Specialist)
บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนว จำกัด
📍 รับฟังย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel “MEDSCI-ASC” link VDO : https://www.youtube.com/watch?v=YSn7gNbulGg
✏️ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการดังกล่าวได้ที่ลิงค์นี้ https://drive.google.com/…/1hickB6AfoEtpreZdl5M…/view…

 

Loading