สถานที่ตั้ง

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 964705
โทรสาร : 055 964770

ฝากข้อความติดต่อสอบถาม