ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “เทรนด์งานวิจัยกับกล้องคอนโฟคอล” Confocal with Super-resolution for research applications

📣ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “เทรนด์งานวิจัยกับกล้องคอนโฟคอล” Confocal with Super-resolution for research applications ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้อง MD 417 อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และในรูปแบบ Online โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams
📌ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมรับฟังสัมมนาได้ที่ QR Code หรือตามลิงค์ที่อยู่นี้ https://shorturl.asia/4B0ul ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565
📍 สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนารูปแบบ Online ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams สามารถเข้าจากลิงค์ที่อยู่นี้ https://shorturl.asia/oPyw4
☎️ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (055-964643)
สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Loading