คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะวิทยา Read more

Loading

  ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

    ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย Read more

Loading