เชิญร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย และ โครงการ PAPER CAMP วันที่ 15 – 16 กันยายน 2555 ณ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

CEMB ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “ค่ายพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และโครงการ (PAPER CAMP) ในวันที่ 15 – 16 กันยายน 2555 ณ เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งใบตอบรับเข้าร่วม และส่งร่างบทความ หรือบางส่วนของบทความ ภายในวันที่ 6 กันยายน 2555 โดยสามารถดาวโหลดใบตอบรับได้ที่เว็บไซด์ http://www.medsci.nu.ac.th/Web2012/unit/cemb/new.s.php

ดาวน์โหลดเอกสารไฟลน์แนบ

Loading