เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ 31 ก.ค.55

เรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กรอบการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเทคนิคการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี Impact Factor” โดย ศาสตราจารย์ ดร.อำนวย ถิฐาพันธ์ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์แนบ

Loading