เชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
บทบาทอาจารย์ผู้สร้างงานและสร้างคน
ในวันที่ 2 พ.ย.2555 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง MD 417 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์แนบ 

Loading