เชิญเข้าร่วมโครงการ “Paper Camp ครั้งที่ 2” ณ บรีซฮิลล์ เขาค้อ วันที่ 9-10 ก.พ. 56

คณาจารย์ และนิสิต ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯทุกท่าน ให้เตรียม Full Paper หรือ Part of manuscript ส่งมาที่ nu.medscie@gmail.com แล้วเราจะร่วมโครงการด้วยกัน

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์แนบ 

Loading