ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดย Honorary Prof. Dr. Gavin P. Reynolds : form Sheffield Hallam University, Sheffield, UK. Visiting Professor, Faculty of Medical Science, Naresuan University

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดย
Honorary Prof. Dr. Gavin P. Reynolds :
form Sheffield Hallam University, Sheffield, UK.
Visiting Professor, Faculty of Medical Science, Naresuan University

ในหัวข้อ “Presenting your research results using PowerPoint”
📆 ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567
⏰ เวลา 10.00 – 12.00 น.
💻รูปแบบ Online ผ่านระบบ Google Meet : https://meet.google.com/eqr-izxk-qsa

ในหัวข้อ “Drugs and genes in psychiatric disease”
📆 ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567
⏰ เวลา 13.00 – 15.00 น.
💻รูปแบบ Online ผ่านระบบ Google Meet : https://meet.google.com/vnk-gkbc-cdc

Loading